Formandens ord

Christian RungeI april 2015 blev der holdt international Les Clefs d’Or kongres i Mendoza, Argentina.
Formand Anders Ruggiero var på valg til 3. Vice præsident i den internationale gruppe og vores mange venner og kollegaer så som mange af os allerede have set, potentialet i Anders og han blev derfor valgt. Hvilket gjorde at vi manglede en ny formand. Bestyrelsen valgte derfor Christian Runge til konstitueret Formand for de gyldne nøgler. 

Jeg vil gerne ønske Anders kæmpe tillykke med den flotte nye titte. Det er så flot at have en personlighed som dig i den internationale ledelse og at have muligheden for at kunne bruge dig som som sparringspartner i hverdagen er kun en fornøjelse.

Ligesom min forgænger vil jeg også takke vores samarbejdspartnere og sponsorer. Vi har i dag en stor forening med mange herlige arrangementer. Det er nettop dette sammenhold og de gode arrangementer der gjorde at jeg personligt efter et længere udlands ophold vendte tilbage til De Gyldne Nøgler.

Khokhar & Anders har gjort et kæmpe stykke arbejde med at formidle vores forening i København og Anders har især sat ringe i gang i resten af landet hvilket har gjort at vi har fået vores første medlemmer udenfor hovedstadsområdet.  Jeg vil gøre mit for at forsætte dette arbejde og forhåbentligt udvide De Gyldne Nøgler endnu mere.

Jeg er selvfølgelig på valg til formand for De Gyldne Nøgler til generalforsamlingen i foråret 2016.
Jeg har følgende ambitioner for mit formandskab

  • Flere arrangementer med indhold til at fremme Concierger & Receptionisters viden til vores gæster
  • Fordrag og seminar for foreningen
  • Flere medlemmer i Hovedstadsområdet
  • Flere medlemmer i Danmark – gerne med ny afdeling i Jylland
  • Gøre samarbejdet endnu stærkere med samarbejdpartnerne & sponsorer
  • Nye samarbejdertspartnere

Vi er altid på udkig efter samarbejdspartnere som vægter service og kvalitet lige så højt som De Gyldne Nøgler.

Med venlig hilsen

Christian Runge

Formand, De Gyldne Nøgler
president@concierge.dk
andersruggieroDe Gyldne Nøgler afholdte d. 19. januar 2012 en historisk generalforsamling  med valg af ny formand, da vores kære ven Arshad Khokhar valgte at træde tilbage til yngre kræfter, efter mere end 16år!

Først vil jeg rette en stor tak til foreningens samarbejdspartnere og sponsorer! Uden jer var vi slet ikke nået så langt som vi er i dag. I er med til at gøre foreningen bedre og er med til at hjælpe os med at kunne holde alle de arrangementer vi har i løbet af året.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Khokhar for hans ekstreme dygtighed, ærekære engagement, proaktive ideer og en vellidt formand blandt samarbejdspartnere og kolleger i både ind og udland. Han har nydt stor respekt omkring sin person herhjemme, men man mærker det også til de internationale kongresser. Han har med sin danske humor og pakistanske charme været god til at promovere De Gyldne Nøgler internationalt. Noget som vi kun kan være stolte af som en forholdsvis lille forening set i forhold til vore kolleger i den store verden. Det har altid betydet meget for ham at vi har været en af grundlæggerne til UICH Les Clefs d’Or og er en af de ældste portier foreninger i verden. I 2012 fejrede foreningen sin 75. års fødselsdag.

Jeg vil med følgende ambitioner for De Gyldne Nøgler, fortsætte den positive udvikling vi er i. Vi har gennemgået en stor udvikling de sidste par år, hvilket har kulmineret i 2011, med flere arrangementer og større efterspørgsel af foreningen og dens medlemmer.

Indtil nu er De Gyldne Nøgler ”kun” repræsenteret i København, men jeg har en drøm om at vi også kommer ud i provinsen, noget som vi tidligere har været. En by som f.eks. Aarhus, der har så meget kulturelt og gastronomisk at byde på, så selv København må bøje sig i støvet.

Vi arbejder stadig på at forbedre arrangementerne og få flere uddannelseselementer draget ind i de forskellige arrangementer, dette kan være alt fra foredragsholdere og seminarer, til museums besøg med nye interessante udstillinger eller til steder vi endnu ikke har udforsket i foreningens regi. Alt sammen for at højne vores viden og standarder, der kommer det enkelte medlems hotel til gode, men i sidste ende alle byens gæster, der hvert år kommer til København.

Sidst men ikke mindst er foreningen altid på udkig efter mulige samarbejdspartnere som lægger vægt på kvalitet og service og overholder de standarder som foreningen vægter så højt.

Med venlig hilsen
Anders Ruggiero

Formand, De Gyldne Nøgler
president@concierge.dk